AARON CROW


Aaron Crow' is unique, compelling and different. He fuses magic, suspense, dangerous stunts and winning charm with a positive theme of facing and overcoming our fears.
Aaron Crow is a sensation! As well as delighting theatre and TV audiences around the world, he has won numerous highly coveted international awards… without speaking one single word on stage!
This silent star won first place at the "World Championships of Magic", and soon after established himself as Belgium’s foremost international television sensation. He appeared in numerous TV - and gala shows, including "La Plus Grand Cabaret Du Monde" which aired his Candle and Sword act three times!

Foto's

Video's

Shoot

Shoot

De inhoud van deze website is intellectueel eigendom van John Goeman Theaterbureau, met uitzondering van YouTube video's.
Elk ongeoorloofd gebruik van tekst en of foto's met het oog op een commerciële activiteit zal onmiddellijk gerechtelijk vervolgd worden.
Partnersites: John Goeman Theaterbureau - Hosting door How2 Solutions