OP 'T GOEVALLEND OEIT


Onze groep bestaat uit 6 muzikanten: accordeon, viool, contrabas, gitaar, doedelzak, tin wisthle, draailier en percussie!
Wij spelen in ons Vilvoords dialect en zoeken wij tijdens het optreden nauw contact met het publiek (interactie).
Wij passen ons min of meer aan, aan het publiek (jong en oud) en het is vooral de bedoeling om ambiance te verkrijgen tijdens het verloop van de ons optreden!

Foto's

De inhoud van deze website is intellectueel eigendom van John Goeman Theaterbureau, met uitzondering van YouTube video's.
Elk ongeoorloofd gebruik van tekst en of foto's met het oog op een commerciële activiteit zal onmiddellijk gerechtelijk vervolgd worden.
Partnersites: John Goeman Theaterbureau - Hosting door How2 Solutions