JAN BARDI


"Ik voorspel de toekomst zonder helderziendheid, bijna als een weerman. Ik gebruik suggestie zonder hypnose, bijna als een politieker. Ik lees gedachten zonder telepathie, bijna als een minnaar." -
Jan is een Vlaamse sterperformer die entertaint met psychologie. Zijn 'psycho-stunts' bekoren zowel internationale TV- als zaalpublieken. 'Stunts' omdat zijn variété-acts gewoonlijk op verbijstering en ongeloof worden onthaald. 'Psycho' omdat ze alle berusten op toegepaste psychologie.
"... Hij flirt met het paranormale om te amuseren, om de verwondering, om ons even mee te voeren in fascinatie..."

Foto's

De inhoud van deze website is intellectueel eigendom van John Goeman Theaterbureau, met uitzondering van YouTube video's.
Elk ongeoorloofd gebruik van tekst en of foto's met het oog op een commerciële activiteit zal onmiddellijk gerechtelijk vervolgd worden.
Partnersites: John Goeman Theaterbureau - Hosting door How2 Solutions